Omdat we inspraak en betrokkenheid van de leerlingen belangrijk vinden, startten we in het schooljaar 2016-2017 opnieuw met een leerlingenraad. 

Leerlingenraad schooljaar 2017-2018
Leerlingenraad schooljaar 2017-2018

Wie?

Onze leerlingenraad bestaat uit 9 leden: 6 leerlingen, 2 leerkrachten en de directeur. 
Uit de hogere klassen werd telkens 1 leerling verkozen, via een stemming.

Wat?

De kinderen brengen hun ideeën naar voor. We bespreken welke acties we kunnen doen om het leuker te maken op school. De leerlingen die niet in de leerlingenraad zitten, mogen hun ideeën in een brievenbus posten. Deze ideeën worden ook besproken op de leerlingenraad.  

Na elke vergadering brengen de leerlingen van de leerlingenraad hun klasgenoten op de hoogte van de beslissingen.

Waar?

We mogen vergaderen in het bureau van juf Veerle, met een koekje en een drankje!

Wanneer?

 Er wordt 1 keer per maand vergaderd op een vrijdagmiddag.

Verwezenlijkingen van de leerlingenraad

Radio op de speelplaats, elke vrijdagmiddag

Spelletje van de week, elke dinsdag en donderdag