Samen met heel wat andere Mechelse scholen, startte ook onze school op 1 september 2016 met het KiVa- antipestprogramma.

Wat is KiVa?

‘Kiva’ is het Finse woordje voor ‘fijn’ of ‘leuk’. Het is ook de naam van een succesvol Fins antipestprogramma. KiVa-scholen zorgen ervoor dat kinderen, leerkrachten en ouders hun school als een veilige, aangename en stimulerende omgeving ervaren waarin pesten minder kans maakt. 

 

KiVa is het eerste wetenschappelijk onderbouwde antipestprogramma waarmee Vlaamse basisscholen, op weg gezet door professionele trainers, aan de slag kunnen gaan. KiVa heeft als doelstelling pestproblemen te voorkomen én aan te pakken en sluit aan bij de eindtermen van het lager onderwijs.

Waaruit bestaat het Kiva-programma?

Preventief pakket

  • Een pakket van uitgewerkte lessen
  • Twee educatieve computergames voor leerlingen (en ouders) 
  • Een intensieve training voor de leerkrachten van het KiVa-kernteam

Oplossingsgerichte aanpak

KiVa trekt hierbij de kaart van de oplossingsgerichte aanpak: de veiligheid van slachtoffers moet immers zo snel mogelijk worden hersteld. De aanpak en afhandeling van pestincidenten varieert naargelang de aard en intensiteit van de pesterijen. Leerkrachten worden vertrouwd gemaakt met niet-confronterende en confronterende aanpakvormen. 

 

Ouderbetrokkenheid

KiVa-scholen maken er een punt van om ook ouders goed te informeren en als opvoedingspartners bij de schoolaanpak te betrekken. Een goed samenspel tussen school en thuis helpt de KiVa-aanpak te versterken. 

Extra

Klik op de afbeelding om een bezoek te brengen aan de algemene KiVa- website.


Klik op de afbeelding om het Kiva-Game 1 te spelen. 


Klik op de afbeelding om het Kiva-Game 2 te spelen.