Het oudercomité, schooljaar 2017-2018
Het oudercomité, schooljaar 2017-2018

Wie zijn wij?

Het oudercomité bestaat uit een groep van vrijwillige ouders, wij komen jaarlijks een 5-tal keer samen met de directie en enkele leerkrachten. Tijdens deze vergaderingen  worden de activiteiten en projecten besproken.

Wat doen wij?

Wij ondersteunen het schoolteam bij de organisatie van een aantal activiteiten voor de kinderen. We bieden ook financiële ondersteuning van enkele schoolactiviteiten zoals Sinterklaas en Pasen. Hierbij een greep uit de reeds gerealiseerde projecten: nieuwe T-shirts,  allerlei schilderwerken, sponsoring bij de aankoop van een nieuwe muziekinstallatie, ijsjes tijdens de schoolreis, helpende handen bij het schoolfeest, kersthappening, dag van de leerkracht, praatcafés over diverse onderwerpen.

Wat organiseren wij om centjes in kas te krijgen?

Jaarlijks organiseren wij samen met de Sprankel onze spaghettidag en sinds dit schooljaar 2017-2018 ook een muziekquiz.

  • Heb je een agendapunt voor het oudercomité?
  • Wil je zelf een initiatief mee opstarten?      
  • Wil je van ideeën kunnen wisselen.
  • Wil je actief lid worden en deelnemen aan onze vergaderingen?
  • Mogen we u af en toe aanspreken voor een helpende hand op school?      
  • Ben je een handig in schilderen, elektriciteit, …

Iedereen met interesse in de werking van het oudercomité is welkom!      

Noteer alvast volgende data in je agenda

  • Donderdag 1 februari ’18: 20:00u Vergadering oudercomité
  • Donderdag 22 februari ’18: Rapporten en Oudercontact
  • Zaterdag 24 maart ’18: Spaghettidag (samen met de Sprankel)
  • Vrijdag 27 april ’18: Muziekquiz  (samen met de Sprankel)

Contacteer het oudercomité

Mail naar: oudercomite@bubaodevlinder.be